Cười hở lợi

Cười hở lợi là hiện tượng lợi bị hở khi cười quá mức. Tuy không nguy hiểm nhưng lại gây mất thẩm mỹ. Vậy làm thế nào để khắc phục triệt để tình trạng cười hở lợi?

Sorry, no results were found.